ckp

Przejdź do treści

Menu główne:

13.10.2019

Na Jarosławskim Rynku odbyły się obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. W ramach obchodów z siedziby PSONI koło w Jarosławiu wyruszył Marsz Godności, którego celem jest m.in. podkreślenie równych praw każdego człowieka. Stałym ucestnikiem marszu oraz pikniku integracyjnego na jarosławskim Rynku są uczniowie i nauczyciele CKZiU.
13.05.2019

GOŚCIE Z ZAGRANICY

Partnerzy Powiatu Jarosławskiego z Saalzland (Niemcy), Jaworowa i Użgorodu (Ukraina), Svidnika (Słowacja) oraz Świecia (woj. kujawsko-pomorskie) gościli w Jarosławiu na Międzynarodowym Forum Partnerów. W ciągu dwóch dni wizyty, 8 i 9 maja, goście mieli okazję zapoznać się z tym, czym Ziemia Jarosławska może się pochwalić na cały region i kraj.

Swoje atuty i możliwości zaprezentowało min. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z nowoczesnymi pracowniami wyposażonymi także dzięki pieniądzom z funduszy europejskich.
5 kwietnia 2019r.

Targi Edukacji i Pracy z naszym udziałem - zapraszamy do galerii


3 marca 2019

28 lutego w Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbyło się podsumowanie dwóch projektów unijnych, które Powiat Jarosławski realizował w latach 2016-2018.  Jednym z nich był projekt realizowany w naszej szkole -  „CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu”. W ramach projektu 24 nauczycieli CKZiU podniosło swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach. Realizowane były kursy dla  uczniów CKZiU: kurs na uprawnienia energetyczne SEP ,kurs na uprawnienia spawacza w metodzie MAG i TIG. Projekt „CKP kształci zawodowo…” to nie tylko kursy, szkolenia ale także wycieczki zawodowe do pracodawców. Nasi uczniowie zwiedzali Elektrownię wodną w Solina  oraz elektrociepłownię hotelu Arłamów, podziemny magazyn gazów w Husowie, firmę Liugong Dressta Machinery w Stalowej  Woli, firmę  Solbet Kolbuszowa i Głogów Małopolski oraz Zakład Ceramiki Budowlanej Markowicze. W ramach projektu odbyły się także wakacyjne  staże i praktyki zawodowe z których skorzystało 67 uczniów CKZiU. Projekt „CKP kształci zawodowo…” został dofinansowany w znacznej mierze z funduszy unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
31.12.2018

O CENTRUM W TELEWIZJI
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu zakończyło realizację 2-letniego projektu, największego od lat unowocześnienia placówki. Za 3,5 miliona złotych kupiono kilkadziesiąt urządzeń do praktycznej nauki zawodu, między innymi operatorów maszyn sterowanych numerycznie, mechaników, budowlańców, stolarzy i elektryków. Dzięki temu uczniowie po skończeniu szkoły bez problemu będą mogli znaleźć pracę. https://rzeszow.tvp.pl/40642303/inwestycje-w-centrum-ksztalcenia-zawodowego-i-ustawicznego-w-jaroslawiu


17.12.2018

KONFERENCJA
PROMUJĄCA EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu.
W konferencji udział wzięli nauczyciele CKZiU, którzy przedstawili możliwości jakie w nowoczesnym procesie kształcenia daje zakupiony sprzęt, a także Starosta Powiatu Jarosławskiego Tadeusz Chrzan, Skarbnik Powiatu Agnieszka Mroczka, Naczelnik Wydziału Promocji Elżbieta Pazyniak,  Wydział Edukacji i Spraw Społecznych  reprezentowała Anna Petynia, a Zmówienia Publiczne Artur Trojnar. Ponadto z ramienia Kuratora Oświaty pani Dorota Kaleta oraz przedstawiciele ZDZ Rzeszów.  Konferencję smacznym poczęstunkiem uświetnili uczniowie ZSSChiO w Jarosławiu.

3.12.2018

Patronat – to się opłaca!

Mijający już rok 2018 to okres coraz bardziej intensywnej współpracy pomiędzy spółką skarbu państwa Operator  Gazociągów  Przesyłowych  Gaz-System  S.A. a Zespołem szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu w ramach patronatu jaki Gaz-System sprawuje nad zawodem technik gazownictwa.  Czytaj więcej


 

Rekord dla Niepodległej
9 listopada w bibliotece szkolnej uczniowie z kl. TE4 odśpiewali hymn narodowy z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.


26.10.2018

W deszczowy czwartek gościliśmy w CKZiU delegację nauczycieli zawodu ze szkoły zawodowej w Czerwonogrodzie na Ukrainie. Nauczyciele wizytowali naszą placówkę w ramach transgranicznego projektu dotyczącego współpracy, miedzy innymi w zakresie kształcenia młodzieży.
Goście zwiedzili pracownie CKZiU i zapoznali się z polskim systemem kształcenia zawodowego oraz z zasadami przeprowadzania egzaminów zawodowych. W trakcie rozmowy wymieniono również doświadczenia wynikające z uwarunkowań kształcenia zawodowego w Polsce i na Ukrainie. W organizację spotkania włączył się również wydział promocji Starostwa Powiatowego, przygotowując dla wszystkich uczestników delegacji pamiątki z pobytu w naszym mieście.

W dniu 15 października 2018 roku w Przemyślu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowana przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty. Wśród nagrodzonych znaleźli się : Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mgr inż. Tomasz Pudlak, który otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, oraz nauczyciel praktycznej nauki zawodu mgr Piotr Raróg, który otrzymał nagrodę              z rąk Kuratora Oświaty p. Małgorzaty Rauch. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!!


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy wszystkim nauczycielom, pracownikom administracyjnym i obsługi najserdeczniejsze życzenia. Wyrazy szacunku za wykonywanie Waszej trudnej i odpowiedzialnej pracy, za  wysiłek wkładany w wychowanie młodego pokolenia.
Dyrekcja CKZiU


30.05.2018

Wczoraj TVP Rzeszów, a dziś Teleexpress Extra!
W ramach projektów dofinansowanych ze środków UE nasza placówka pozyskała ogromne środki na sprzęt i wyposażenie niezbędne do kształcenia w najnowszych technologiach do wymagań nowoczesnego rynku pracy w Szkole Branżowej I Stopnia w zawodach: operator obrabiarek skrawających, stolarz, ślusarz, blacharz oraz do prowadzenia nauki jazdy.O Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na antenie TVP Rzeszów! 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego