Ślusarz - ckp

Przejdź do treści

Menu główne:

Ślusarz

Szkoła Branżowa
1. Ślusarz to jeden z podstawowych i najstarszych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Z tego też względu ma szerokie zastosowanie w gospodarce narodowej, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej. Pomimo rozwoju różnych dziedzin związanych z nowoczesnymi technologiami, zapotrzebowanie na specjalistów wykonujących usługi ślusarskie ciągle rośnie.
2. Informacje dodatkowe
Kurs spawacza.
3. Kwalifikacje
MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
3. Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie ślusarz, będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
a) wykonać elementy maszyn, urządzeń oraz sprzętu powszechnego   użytku   metodami obróbki   ręcznej   i   maszynowej, np.     toczeniem,     frezowaniem,
b) wykonać    połączenia    metodami nitowania,   spawania,   lutowania, zgrzewania,
c) naprawiać  i  konserwować  elementy maszyn,  urządzeń  i  narzędzi  oraz  sprzętu powszechnego użytku,
d) wykonać   i   naprawiać   ozdobną galanterię   metalową   (ślusarstwo artystyczne).
4. Ślusarz  znajdzie zatrudnienie w :
a) zakładach usługowych naprawy sprzętu domowego,
b) zakładach przemysłu metalowego,
c) zakładach obsługi technicznej,
d) zakładach naprawczych,
e) przedsiębiorcach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej.
f) własnym warsztacie ślusarskim,
g) warsztatach ślusarstwa artystycznego.
5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Baza dydaktyczna jest zapewniona we własnych pracowniach, nowocześnie wyposażonych zgodnie z specyfikacją OKE Kraków. Takich jak Pracownie spawalnictwa elektrycznego i gazowego, pracownia obróbki cieplnej, pracownia montażu technicznego: obróbka maszynowa, pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie. Pracownia ślusarska posiada akredytację OKE Kraków do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych .W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy, jedno stanowisko dla jednego ucznia.


Prasownia ślusarska posiada narzędzia i urządzenia :
1. Zestaw narzędzi pomiarowych dla każdego-o ucznia
2. Piec hartowniczy
3. Dwa paleniska kowalskie
4. Zgrzewarki  punktowe
5. Matryce kowalskie
6. Szlifierki dwutarczowe na każde stanowisko
7. Wiertarki stołowe do każdego stanowiska
8. Prasy ręczne (2 tony nacisku)
9. Prasa mechaniczna (30 ton nacisku)
10. Piły ramowe ( 1na trzech uczniów)
11. Giętarki mechaniczne do rur
12. Gilotyna do blachy
Zestaw narzędzi do obróbki ręcznej oraz pomiarów warsztatowych dla każdego ucznia.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego