Godziny otwarcia - ckp

Przejdź do treści

Menu główne:

Godziny otwarcia

Biblioteka
W strukturach Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu działa biblioteka i czytelnia, w której każdy zainteresowany może skorzystać ze zgromadzonych zbiorów. Dla zainteresowanych uczniów stworzony jest kącik internetowy.

Podstawą istnienia i działalności biblioteki są jej zbiory. Służą one realizacji programów nauczania i wychowania a także zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i zainteresowań użytkowników. Księgozbiór biblioteki Centrum Kształcenia Praktycznego przez lata jej działalności był sukcesywnie powiększany.

Oferujemy użytkownikom księgozbiór składający się głównie z książek zawodowych z zakresu budownictwa, instalacji i mechaniki oraz zbiory audiowizualne (kasety wideo)

Biblioteka prowadzi aktywną działalność wychowawczą i informacyjną, przygotowuje wystawy, gazetki tematyczne i okolicznościowe.

W trosce o potrzeby i zainteresowania nauczycieli i uczniów prenumerowane są również czasopisma specjalistyczne opisujące nowości w branży budowlanej, instalacyjnej, mechanicznej i samochodowej.

Nauczyciel bibliotekarz pomaga uczniom w przygotowaniu do olimpiad i konkursów oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Wyszukuje materiały pomocne w odrabianiu prac domowych, referatów, w poszukiwaniu bibliografii. Stara się też rozwijać różnorodne zainteresowania uczniów.

Nauczyciel bibliotekarz jest otwarty na wszelkie propozycje współpracy zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego