ckp

Przejdź do treści

Menu główne:


W dniu 15 października 2018 roku w Przemyślu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowana przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty. Wśród nagrodzonych znaleźli się : Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mgr inż. Tomasz Pudlak, który otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, oraz nauczyciel praktycznej nauki zawodu mgr Piotr Raróg, który otrzymał nagrodę              z rąk Kuratora Oświaty p. Małgorzaty Rauch. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!!


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy wszystkim nauczycielom, pracownikom administracyjnym i obsługi najserdeczniejsze życzenia. Wyrazy szacunku za wykonywanie Waszej trudnej i odpowiedzialnej pracy, za  wysiłek wkładany w wychowanie młodego pokolenia.
Dyrekcja CKZiU


02.10.2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu ogłasza:
Drugi przetarg na sprzedaż wyposażenia, szczegółowe informacje tutaj
Drugi przetarg na sprzedaż samochodu, szczegółowe informacje tutaj

28.08.2018

CKZiU w Jarosławiu ogłasza przetarg na:


30.05.2018

Wczoraj TVP Rzeszów, a dziś Teleexpress Extra!
W ramach projektów dofinansowanych ze środków UE nasza placówka pozyskała ogromne środki na sprzęt i wyposażenie niezbędne do kształcenia w najnowszych technologiach do wymagań nowoczesnego rynku pracy w Szkole Branżowej I Stopnia w zawodach: operator obrabiarek skrawających, stolarz, ślusarz, blacharz oraz do prowadzenia nauki jazdy.O Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na antenie TVP Rzeszów!19.04.2018

XX edycja Turnieju Wiedzy Motoryzacjnej dla uczniów szkół średnich pod patronatem Starosty Jarosławskiego
05.04.2018Samochód Hyundai I20 zakupiony w ramach projektu w trakcie szkolenia
26.03.2018

W ramach umowy patronackiej podpisanej pomiędzy Zespołem Szkół Budowlanych w Jarosławiu i Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu a Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. uczniowie klasy I technikum gazownictwa oraz nauczyciele prowadzący z nimi zajęcia otrzymali w formie darowizny komplety ubrań roboczych i sprzętu ochrony indywidualnej. Właściwości ubrań umożliwiają wstęp uczniów i nauczycieli do zakładów zarządzanych przez spółkę w celu realizacji zajęć specjalistycznych z zakresu przesyłu gazu ziemnego. Gaz-System zorganizował także specjalistyczne szkolenie bhp dotyczące przebywania na terenie zakładów spółki oraz zaprezentował infrastrukturę Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jarosławiu.
W planie działań w tym roku szkolnym przewidziano jeszcze dwie wycieczki – do kopalni ropy naftowej i gazu w Bóbrce pod Krosnem i do zbiorników gazu ziemnego w Husowie. Zrealizowane będą również zajęcia dotyczące etyki zawodowej i oczekiwanej przez pracodawcę sylwetki pracownika.


13.03.2018

Konkurs stolarski
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VI Ogólnopolskim Konkursie Techników Technologii Drewna i Stolarzy w Oświęcimiu .Kamil Siwik z kl S3 zdobył 6 miejsce (3 w części praktycznej), a Patryk Drąg był 14 w Polsce. Serdecznie gratulujemy!
28.02.2018

Duży sukces naszych uczniów
Podczas finału III Podkarpackiego Turnieju Budowlanego Monterów Suchej Zabudowy uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego                     i Ustawicznego Robert Brogowski z klasy W3 i Jakub Peszek z klasy W2 zajęli 2 miejsce!  Zawodnikom  i nauczycielom ogromnie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

19.02.2018

Nowe wyposażenie pracowni

W ramach projektu "Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu" nowo otwarta przy CKZiU Szkoła Branżowa otrzymała obrabiarki na wyposażenie pracowni CNC.


22.09.2017

Wakacyjne staże i praktyki naszych uczniów

Podczas minionych wakacji 35 uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego                w Jarosławiu  miało okazję uczestniczyć w stażach i praktykach zawodowych u pracodawców  w ramach projektu „CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr  i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020   w zakresie Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie kształcący się w takich zawodach jak: eklektyk, elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, murarz-tynkarz, monter zabudowy  i robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych i mechanik samochodowy, mogli podnieść swoje umiejętności zawodowe w profesjonalnych zakładach  budowlanych               i mechanicznych.
Realizacja płatnych staży i praktyk zawodowych była dla uczniów znakomitą okazją zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego. Działanie to znacząco wzmocniło współpracę szkoły z lokalnymi pracodawcami. Uczniowie Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu mieli okazję zdobyć doświadczenia zawodowe  u lokalnych przedsiębiorców m.in. Usługi Remontowo Budowlane Jacek Kucab, FHU Maciej Bąk,  MAG-GUM, Usługi Hydrauliczne Marcin Sroka,  Usługi Remontowo Budowlane Zbigniew Cebulak, Auto-Watkem Sp.z o.o., Axtone S.A., Mechanik Pojazdów Samochodowych A.G.K.-Grzegorz Kosior, Usługi Remontowo-Budowlane Wiesław Sadoch, Stal-Systems S.A., FPHU Metalix, PGE Dystrybucja S.A. oddz. Jarosław, Schindler Polska Sp. z o. o.,  Lucjan Mazur Stacja Kontroli Pojazdów Obsługa i Naprawa, Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów „CAR-TEST-SKP” Paweł Chmura, Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "Energobud" Leszek Sołtysiak, Zakładem Elektromechaniki Pojazdowej Paweł Siara i inne.
Uczniowie bardzo pochlebnie wypowiadali się o możliwości odbycia praktyk i staży w zakładach pracy. A oto kilka opinii naszych uczniów:
„Przez ten czas miałem  możliwość zdobycia cennego doświadczenia i sprawdzić swoje dotychczasowe kwalifikacje zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. Nie ukrywam również, że stypendium stażowe i zwrot kosztów dojazdu na staż to dodatkowy plusik”
„Dzięki udokumentowanemu przebiegowi realizacji stażu mam możliwość wykazania dodatkowego doświadczenia w dokumentach rekrutacyjnych np. CV”
„Poprzez odbycie praktyk zawodowych miałem możliwość pogłębienia i zdobycia nowej wiedzy, umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy”
„Poprzez odbycie praktyk zawodowych miałem możliwość pokazania się pracodawcy jako solidny, uczciwy, szybko uczący się przyszły pracownik”
Nad prawidłowym przebiegiem staży i praktyk zawodowych czuwała cały czas Dyrekcja CKP, kierownik oraz koordynator projektu, którzy odbyli wyrywkowe wizyty monitorujące. Wizyty wypadły bardzo dobrze, uczniowie byli  zadowoleni  z odbywanych  staży i praktyk zawodowych, a pracodawcy bardzo chwalili umiejętności naszych uczniów. Zobacz galerię30.06.2017

Nauczyciele CKP zakończyli kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej prowadzony w ramach projektu "CKP kształci zawodowo - wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu" co pozwoli nam lepiej rozumiec potrzeby uczniów oraz podnieść poziom kształcenia. Wszystkim gratulujemy ukończenia kursu.Jak widać radość i energia jest wielka!
31.05.2017

W dniach 29.05 do 1.06 w bibliotece Centrum można obejrzeć  wystawę fotograficzną  pt. „Jarosław Dawniej i Dziś”. Na 60 fotografiach wykonanych współcześnie oraz reprodukcjach starych pocztówek i zdjęć można zobaczyć i porównać jak nasze miasto zmieniło się na przestrzeni  stu lat. Kuratorem wystawy jest Małgorzata Latocha , a autorem zdjęć Janusz Szatko. Zapraszamy na wystawę i do galerii


12.04.2017

Na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego  przeprowadzone zostało szkolenie dla wykonawców z firm budowlanych naszego regionu w zakresie energooszczędnych technologii budownictwa za pomocą bloczków Ytong i Silka oraz dociepleń w systemie Multipor. Szkolenie przeprowadzili specjaliści z firmy Xella Polska.  Więcej zdjęć w galeriiCKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w JarosławiuNazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Numer i nazwa Działania: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Tytuł projektu: CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu
Nr projektu: RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15
Okres realizacji projektu: od 1 października 2016 r. do 30 września 2018 r.
Wartość projektu: 397 531,25 zł
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 337 264,06 zł

Typ projektu: Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów
i słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. Doskonalenie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.

Beneficjent: Powiat Jarosławski/Centrum Kształcenia Praktycznego
Opis i cel projektu:
Projekt przeznaczony dla 24 nauczycieli kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu oraz 240 uczniów kształcących się w CKP. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w CKP
w Jarosławiu, w tym wzmocnienie bazy edukacyjnej, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, co w dalszym okresie czasu umożliwi łatwiejsze przechodzenie młodzieży z etapu edukacji do sfery zawodowej. Najważniejsze zadania w projekcie to:
• Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu Mechatronika i programowanie obrabiarek CNC w procesach wytwórczych.
• Szkolenia i kursy dla nauczycieli z zakresu związanego z nauczanym zawodem.
• Realizacja staży i praktyk dla uczniów CKP.
• Szkolenia i kursy dla uczniów.
• Doposażenie pracowni.
• Realizacja wycieczek do przedsiębiorców.
Pozostałe cele to zwiększenie szans uczniów na rynku pracy poprzez udział w szkoleniach i kursach, stażach i praktykach w zawodach deficytowych na rynku pracy (lokalnym i regionalnym).

Efekty realizacji projektu:
Realizacja projektu pozwoli na podniesienie jakości kształcenia w CKP - placówki realizującej kształcenie zawodowe, co przyczyni się bezpośrednio do realizacji celu RPO WP 2014-2020, związanej
z podnoszeniem jakości edukacji zawodowej na Podkarpaciu. Najważniejszymi rezultatami projektu będą: nabycie kwalifikacji i kompetencji planowanych do wprowadzenia zawodów w placówce oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w ramach nauczanych już zawodów, jak również doposażenie szkoły
w samochód do nauki jazdy.
• Dział: CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego