Projekty - ckp

Przejdź do treści

Menu główne:

Projekty

Podnoszenie kompetencji zawodowych w ramach projektu „CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego  w Jarosławiu”

W grudniu dwóch nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu  Pan Tadeusz Olchowy i Pan Mieczysław Balicki uczestniczyło w kursach „Budowa  i eksploatacja instalacji gazowych z miedzi” oraz „Projektowanie, budowa i eksploatacja instalacji i odbiorników gazowych” zorganizowanych przez Polskie Górnictwo Naftowe   i Gazownictwo S.A. Oddział Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego  w Warszawie.
Nauczyciele mieli możliwość uczestnictwa w kursie dzięki realizowanemu projektowi „CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr  i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nauczyciele dzięki kursom uzyskali certyfikaty i podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe, które są niezbędne do pracy z uczniami w zawodzie technik gazownictwa.
Lista uczestników zakwalifikowanych do  projektu pn.” CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego             w Jarosławiu” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.4 RPO WP 2014-2020. Nr wniosku:
WND-RPPK.09.04.00-18-0006/16:


Zadanie nr 4. Staże u pracodawców
Lp. Imię Nazwisko
1. Kamil Siek
2. Adrian Mroczka
3. Dawid Halejcio
4. Tomasz Kopeć
5. Krzysztof Ciurko
6. Mateusz Szałaj
7. Mateusz Płocica
8. Robert Brogowski
9. Patryk Leszaj
10. Arkadiusz Sykała
11. Krystian Zarosa
12. Piotr Kiełt
13. Damian Kiełbowicz
14. Jan Sieńko
15. Kamil Kalinowski
16. Piotr Lewandowski
17. Bogdan Będź
18. Dawid Szkoła
19. Konrad Szawiński
20. Damian Wojtowicz
21. Mateusz Zubrzycki
22. Łukasz Kowalski
23. Mateusz Ćwik
24. Arkadiusz Chodań
25. Łukasz Pietluch
Lista uczestników zakwalifikowanych do  projektu pn.” CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego             w Jarosławiu” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.4 RPO WP 2014-2020. Nr wniosku:
WND-RPPK.09.04.00-18-0006/16:


Zadanie nr 4. Staże u pracodawców
Lp. Imię Nazwisko
1. Grzegorz Czarniecki
2. Krzysztof Telega
3. Paweł Kapłon
4. Arkadiusz Zołotnik
5. Hubert Hałajko
6. Damian Kopeć
7. Mariusz Sobolewski
8. Hubert Januszkiewicz
9. Mateusz Gac
10. Radosław Gaweł
Ogłoszenie

W związku z  realizacją   projektu „CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie Osi priorytetowej IX Jakość edukacji
i kompetencji w regionie, Działania nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. informujemy, że rozmowy rekrutacyjne na staże i praktyki odbędą się w dniach od 8.05.2017 do 12.05.2017 w pokoju nr 201 w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu  ul. Paderewskiego 11a, 37-500 Jarosław
Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną na tablicy informacyjnej na parterze budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu  i stronie internetowej           w terminie do 16 maja 2017 roku.

Lista uczniów zakwalifikowanych do  projektu pn.” CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego                  w Jarosławiu” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15,        Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.4 RPO WP 2014-2020. Nr wniosku:
WND-RPPK.09.04.00-18-0006/16:

Zadanie  nr 5.2   Kurs  spawania  MAG
Lp. Nazwisko i imię Klasa
1. Łubiński Piotr Paweł 3 TM
2. Budziński Jakub 3 TM
3. Kudłak Damian Adam 3 TM
4. Arendt Konrad Tomasz 3 TM
5. Kobarynko Mariusz Rafał 3 TM
6. Motyka Paweł 3 Zs (Em)Lista uczniów zakwalifikowanych do  projektu pn.” CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego             w Jarosławiu” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.4 RPO WP 2014-2020. Nr wniosku:
WND-RPPK.09.04.00-18-0006/16:

Zadanie nr  5.1  Kurs  spawania  TIG

Lp. Nazwisko i imię Klasa
1. Madejowski  Damian Józef 3 Zs (Śl)
2. Czeszyk Dawid 3 Zs (Śl)
3. Buzowicz Maciej 3 Zs (Śl)
4. Kozioł Rafał  Sebastian 2 Zb
5. Cienki Krzysztof Wojciech 2 Ze (Mm)
6. Pryjda Wojciech 2 Te
Lista uczniów uczestników  projektu pn.” CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu” do zadania 5.3 kurs na uprawnienia energetyczne SEP.
Lp. Nazwisko i imię Klasa
1. Polak Arkadiusz E3
2. Król Dawid E3
3. Klepacz Bartosz Sławomir E3
4. Pukas Adrian Patryk E3
5. Ziębicki Mateusz E3
6. Danielec Damian E3
7. Grzegorzak Dominik Tomasz E3
8. Rączka Krystian E3
9. Garaś Norbert E3
10. Kotyla Piotr Paweł TE IV
11. Bury Maciej TE IV
12. Zagrobelny Krzysztof TE IV
13. Hołub Jakub Szymon TE IV
14. Krupa Bartłomiej Maciej TE IV
15. Kwaśniak Dawid Jan TE IV
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego